Uddrag af Aage Jørgensen: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995) - en bibliografi om litteratur om H.C. Andersen udgivet mellem 1969 og 1994:

« Foregående 5 nr. 120 - 124, året 1971 Næste 5 »
120. Chasseguet-Smirgel, Janine, Pour une psychanalyse de l'art et de la créativité. Payot, Paris 1971. Pp. 183-215 (Le rossignol de l'empereur de Chine. Essai psych-analytique sur le 'faux'). - Optrykt efter Revue française de Psychanalyse, 33, 1969, pp. 115-42. - Foredrag holdt 21.5.1968. - Italiensk oversættelse, Rimini 1973; dér pp. 195-228.
121. Dal, Erik, H. C. Andersen e l'ltalia. 1971. 6 pp. - Pjece offentliggjort i anledning af en HCA-udstilling i Torino.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

122. Ekvall, John F., På rejse med danske digtere. Danske Skribenters Forlag, København 1971. Pp. 138-53 (H. C. Andersen). - Anm.: Peter Eriksen, Fyns Tidende, 1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

123. Faaborg, N. L., Grafiske portrætter af H. C. Andersen. Det kongelige Bibliotek, København 1971. 58 pp., 21 pl. - Også med engelsk titelblad. - Anm.: Povl Eller, Anderseniana, 3. rk., 1:3, 1972, pp. 322-24; Aage Jørgensen, Den danske Realskole, 73, 1971, p. 888, Jydske tidende, Roskilde Dagblad, Flensborg Avis og Fyens Stiftstidende maj 1971; Jyllands-Posten, 9.6.1971.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

124. Grodal, Torben Kragh, Den eventyrlige nekrolatri. Dødstematikken i nogle H. C. Andersen-texter og relationen til de sociale, sexuelle og skripturelle traumer / Ælling og ørn. Handlingsopbygning og værdiunivers i 'Den grimme Ælling' og [Henrik Pontoppidans] 'Ørneflugt'. I: Jørgen Holmgaard (red.), Tekstanalyser. Ideologikritiske tekster. Munksgaard, København 1971. Pp. 74-94; 95-105. - 2. opl., 1973.
« Foregående 5 nr. 120 - 124, året 1971 Næste 5 » top Top