Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 881 - 885, året 1935 Næste 5 »
881. OLRIK, H. G., H. C. Andersen og B. S. Ingemanns Jordefærd. Soraner-Bladet XX, pp. 17-19.
Optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 214-19, - som II. del af essayet H. C. Andersen og B. S. Ingemann).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

882. OLRIK, H. G., H. C. Andersens Eventyr. Radiolytteren Nu X, nr. 18, pp. 8, 31. 5.5.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

883. PETERSEN, CHR. M. K., H. C. Andersens Hus i Odense. Ord och Bild XLIV, pp. 101-06.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

884. ROSENKILDE, VOLMER, H. C. Andersen og hans første Eventyr-Samlinger. 1835 - 8. Maj - 1935. Bogormen [XXXII], pp. 76-93.
Optrykt s. å. (nr. 871 ovf.). - Tysk oversættelse: H. C. Andersen und seine ersten Märchensammlungen, Zeitschrift für Bücherfreunde 3. F. IV, pp. 97-106. - Anm: H.C. Andersen Honorarer: Rosenkilde har i Reitzels Arkiv, som nu opbevares i Det kgl. Bibliotek, skaffet oplyst, at H.C. Andersen for den første illustrerede Udgave af Eventyrene 1850 kun modtog 200 Rdl. En Fortegnelse over alle Andersens Værker for Aarene 1854-73 viser, at han i disse Aar i alt har modtaget 29.977 Rdlr I Honorarer, Berlingske, 30.7.1935.

(Bibliografisk kilde: HCAH da og ty. 1970/111)

885. SCHMITZ, VIKTOR A., Dänisches Volkstum in Andersens Märchen. Nordische Rundschau (Greifswald) VIII, pp. 19-32.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 881 - 885, året 1935 Næste 5 » top Top