Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 870, året 1903 Næste 5 »
870. MōLLER, SIGNE FABRICIUS, H. C. Andersen-Stiltrśk i Strindbergs Sagor [1903]. I: Svensk stil. Studier tillšgnade Bengt Hesselman den 21 december 1935. Almqvist & Wiksells Boktryckeri, Uppsala och Stockholm. Pp. 101-10. (Skrifter utgivna av Samfundet fŲr stilforskning, I.)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 870, året 1903 Næste 5 » top Top