Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 76 - 80, året 1886 Næste 5 »

1886

76. BRANDES, GEORG, Hans Christian Andersen. I hans: Eminent Authors of the Nineteenth Century. Literary Portraits. Translated from the Original by Rasmus B. Anderson. Thomas Y. Crowell & Co., New York. Pp. 61-122.
Oversættelse af 1869-afhandlingen. - Optrykt 1923 (nr. 430 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

77. Fortegnelse over afd. Etatsraad Edv. Collin's efterladte danske Bibliothek, 1ste Afdeling [..]. Fr. G. Knudtzons Bogtrykkeri, København. Pp. 48-58.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

78. HANSEN, P. [PETER], Illustreret dansk Litteraturhistorie, II. P. G. Philipsen, København. Pp. 473-80, 558-61. Cf. reg.
2. udg., 1902 (nr. 169 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

79. HOPE, ASCOTT R., A Story-Tellers own Story. I hans: Young Days of Authors. John Hogg, London. Pp. 299-323.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

80. SCHWANENFLÜGEL, H., Ingemanns Liv og Digtning. C. A. Reitzel, København. Pp. 408-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 76 - 80, året 1886 Næste 5 » top Top