Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 69, året 1884 Næste 5 »
69. KATSCHER, LEOPOLD, Hans Christian Andersen. I hans: Charakterbilder aus dem neunzehnten Jahrhundert. Biographisch-kritische Essais. Ferd. DŁmmler, Berlin. Pp. 303-30.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/1695)

« Foregående 5 nr. 69, året 1884 Næste 5 » top Top