Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 659a, året 1930 Næste 5 »
659a. Sagor och berättelser, I-IV. I ny översättning. Med inledning av EDV. LEHMANN. Med teckningar av VILH. PEDERSEN och AXEL B. KLEIMER. Folkböckernas Förlag, Malmö. 247; 248; 248; 247 pp.
Indledningen, H. C. Andersen och hans sagor, I pp. 9-39, optrykt efter nr. 520a ovf. og påny optrykt i nr. 1852 ndf. - SJM S 98. - Bd. V-VI, som ikke har kunnet fremskaffes, udkom 1937, cf. SJM S 106.
« Foregående 5 nr. 659a, året 1930 Næste 5 » top Top