Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 587, året 1928 Næste 5 »
587. H. C. Andersen og Collinerne. Et Nødværge. Ved IONAS COLLIN. C. A. Reitzel, København. 50 pp.
JC, søn af Jonas Collin d. y. og bror til Inga Nalbandian, har her samlet de i Dagspressen fremkomne Imødegaaelser af Fru Nalbandians Angreb (dvs.: nr. 590 ndf.): Hans Brix, H. C. Andersens Personlighed. Et Korrektiv, pp. 9-20 (Nationaltidende (morgen) 15. apr.); Hjalmar Helweg, H. C. Andersen og det Collinske Hus, pp. 21-30 (Politiken 17. apr.); Oscar Geismar, H. C. Andersen og de, der 'mishandlede' ham, pp. 31-36 (Fyns Venstreblad 21. jul.); Gerd Casse, f. Drewsen, Collinernes 'Mishandling' af H. C. Andersen, pp. 37-50 (delvis offentliggjort i Politiken 18. apr.). - Cf. nr. 590, 591, 602, 604 og 606 ndf. - Anm.: Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 15.10.1928, Hufvudstadsbladet 18.10.1928.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 587, året 1928 Næste 5 » top Top