Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 546, året 1926 Næste 5 »
546. OLRIK, H. G., H. C. Andersens første trykte Lejlighedsdigt. Nationaltidende (aften) 16. dec.
Om digtet Ved min Velgjører Provst Gutfeldts Død (BFN 6). - Optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 148-52).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 546, året 1926 Næste 5 » top Top