Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 320, året 1911 Næste 5 »

1911

320. BEGTRUP, HOLGER, Det danske Folks Historie i det nittende Aarhundrede, III. Gyldendal, København [1911-13]. Pp. 339-58.
Påny trykt i 2. udg., II, 1917, pp. 212-23.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 320, året 1911 Næste 5 » top Top