Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 308 - 312, årene 1909 - 1910 Næste 5 »
308. Herrebladene. Julebogen VIII, s. 156-60.
BFN 1257.

Se også nr. 298 og 298a ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/268)

1910

309. BELLOC, H. [HILAIRE], Hans Christian Andersen. I hans: On Anything. Constable & Co., London. Pp. 149-53.
Optrykt 1939 (nr. 963 ndf.). Fotografisk optryk 1969, Books for Libraries press, Freeport.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

310. BRANDES, GEORG, H. C. Andersen. Romanerne om Geniet. I hans: Samlede Skrifter, XVIII. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. 277-84.
Oprindelig offentliggjort i Politiken 2. apr. 1905. - Påny optrykt 1919 (nr. 386 [c] ndf.).
311. HOLMSTRÖM, MARIA, Den danske sagoskalden H. C. Andersen skildrad för barn och ungdom. Sveriges Vår, Uppsala. 54 pp. (Biblioteket Sveriges Vår, II.)

(Bibliografisk kilde: HCAH II-25)

312. LEHMANN, EDV., H. C. Andersen hin primitive. I hans: Almueliv og Eventyr. V. Pio, København. Pp. 157-74.
Et foredrag fra hundredeaarsfesten, oprindelig offentliggjort 1905 (nr. 229 ovf.). - HCA omtales tillige i Almuens opdagelse, pp. 30-32, samt sporadisk i Eventyrenes vandringer og Eventyrenes moral.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 308 - 312, årene 1909 - 1910 Næste 5 » top Top