Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 282 - 286, året 1907 Næste 5 »
282. LINDGREN, HELLEN, Sagoskalden Hans Christian Andersen. I hans: Några dikterporträtt. Essayer. Ljus, Stockholm. Pp. 239-69.
Optryk af nr. 153 ovf.
283. ØSTERGAARD, VILHELM, Illustreret dansk Literaturhistorie, II: Danske Digtere i det 19de Aarhundrede. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. 350-72.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

284. BOBÉ, LOUIS, Grossherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar und H. C. Andersen. Deutsche Rundschau CXXXII (jul.-sep.), pp. 52-71.
Pp. 59-71: 9 breve (1844-52) fra storhertugen til HCA.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/386)

285. BRIX, HANS, H. C. Andersens Hus i Odense. Gads danske Magasin 1907-08, pp. 556-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/378, 2000/337)

286. FRØLICH, L., Lidt Passiar om Børnebøger, særlig engelske, og disses Billeder. Jule-Album, spec. p. [28].

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 282 - 286, året 1907 Næste 5 » top Top