Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 271 - 275, året 1906 Næste 5 »
271. JØRGENSEN, JOHANNES, H. C. Andersen. I hans: Essays. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. 121-26.
Optryk af nr. 223 ovf. - Påny optrykt 1915 (nr. 357 ndf.).
272. KAPPSTEIN, THEODOR, Ahasver in der Weltpoesie. Mit einem Anhang: Die Gestalt Jesu in der modernen Dichtung. Studien zur Religion in der Literatur. Georg Reimer, Berlin. Pp. 32-35.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

273. KIERKEGAARD, SØREN, Af en endnu Levendes Papirer. I hans: Samlede Værker, XIII. Udgivne af A. B. Drachmann, J. L. Heiberg og H. O. Lange. Gyldendal, København og Kristiania. Pp. [43]-92.
Oprindelig offentliggjort som selvstændigt skrift 1838. - Undertitlen, Om Andersen som Romandigter, med stadigt Hensyn til hans sidste Værk, 'Kun en Spillemand', findes ikke anført på titelbladet. - Påny trykt i Samlede Værker's 2. udg., XIII, 1930, pp. [47] - 100, med noter pp. 15-21 i tillægget, - og i 3. udg., ved Peter P. Rohde, I, 1962, pp. 11-57, med noter pp. 333-41. 2. opl., 1978; 3. opl., 1982. - Skriftet er omtalt adskillige steder i SK-litteraturen; spec. henvises til Emanuel Hirsch, Kierkegaard-Studien, I, Gütersloh 1933, pp. 5-60, og til Gregor Malantschuk, Dialektik og Eksistens hos Søren Kierkegaard, København 1968, pp. 176-81. - Tysk oversættelse, se nr. 1917a ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1972/215 = 1838-udgaven.)

274. PAULSEN, JOHN, Ibsen og H. C. Andersen. I hans: Samliv med Ibsen. Nye erindringer og skitser. Gyldendal, København og Kristiania. pp.36-40.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

275. BØGH, NICOLAJ, H. C. Andersen og Riborg Voigt. Julebogen V, pp. 52-75.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-716)

« Foregående 5 nr. 271 - 275, året 1906 Næste 5 » top Top