Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 2143 - 2147, året 1966 Næste 5 »
2143. H. C. Andersens sidste Leveaar. Hans Dagbøger 1868-75. Ved JONAS COLLIN. August Bang, København. [8], IV, 231 pp., 5 pl. (Memoirer og Breve, udgivne af Julius Clausen og P. Fr. Rist, V.)
Fotografisk optryk af nr. 268 ovf. - Anm.: Rasmus Dreyer, Dannevirke 7. nov.; Flemming Everfelt, Børsen 27. okt.; Carl Hermansen, Kristeligt Dagblad 3. dec.; K. H. [Kristian Hvidt], Berlingske Tidende 5. nov.; ESM [E. Schelde Møller], Aktuelt 28. okt.; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 20. nov.

Se også nr. 2023 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2144. BETZ, WERNER, Andersen und Kierkegaard. I: Kurt Rudolph, Rolf Heller und Ernst Walter (red.), Festschrift Walter Baetke, dargebracht zu seinem 80. Geburtstag am 28. März 1964. Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar. Pp. 50-58.
Anm.: Aage Jørgensen, Jyllands-Posten 2. jan. 1968, Berlingske Aftenavis 16. maj 1968.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2145. BUKDAHL, JØRGEN, Artisten. Omkring H. C. Andersen. I hans: Forgyldning og Svinelæder. Essays om nordiske Digtere. Gyldendal, København. Pp. 136-64.
Bl. a. om forholdet mellem HCA og Søren Kierkegaard.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2146. H., A. [HÖGER, ALFONS], Eventyr, fortalte for Børn. I: Gert Woermer (red.), Kindlers Literatur Lexikon, II: Werke Co-Fk. Kindler, Zürich. Sp. 2555-58.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2147. INBER, VERA, Chans Kristian Andersen. I hendes: Sobranie socinenij, IV. Chudozestvennaja Literatura, Moskva Pp. 297-307.
Oprindelig offentliggjort 1955 (cf. EVP 603 [nr. 1952 ovf.]).
[De russiske tegn giver problemer - se en affotografering fra den trykte udgave her ]
« Foregående 5 nr. 2143 - 2147, året 1966 Næste 5 » top Top