Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1930a - 1934, året 1960 Næste 5 »
1930a. MØLLER, KR. LANGDAL, H. C. Andersen og hans to moderlige Veninder. Helsingør Gymnasium. Skoleåret 1959-60, pp. 3-11.
Om forholdet til fru Wulff og fru Læssøe. - Optrykt i nr. 2232 ndf. (pp. 77-85).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1931. SCHANZER, ERNEST, 'Sailing to Byzantium', Keats, and Andersen. English Studies XLI, pp. 376-80.
Om HCA-påvirkning i W. B. Yeats' digt (1926).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1932. SCURANI, ALESSANDRO, Lo sguardo interiore di H. Christian Andersen. Letture. Rassegna critica del libro XV, pp. 83-102, samt 4 upag. pp. med biographica, portræt etc.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1933. SPÄRCK, R., Nogle betragtninger over zoologien i H. C. Andersens eventyr. Anderseniana 2. rk. IV:3, pp. 197-204.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1934. TOPSØE-JENSEN, H., Lidt om H. C. Andersens sidste Eventyr. Krøblingen - Portnøglen - Hvad gamle Johanne fortalte. Anderseniana 2. rk. IV:3, pp. 236-58.
Optrykt, med udeladelse af et par sider af indledningen, i nr. 2155 ndf. (H. C. Andersens sidste Eventyr II. [..], pp. 303-26).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1930a - 1934, året 1960 Næste 5 » top Top