Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1537 - 1541, året 1955 Næste 5 »

1955

1537. Billedbog uden Billeder. Med Forord af H. TOPSØE-JENSEN. Med Billeder af MARLIE BRANDE. Berlingske Forlag, København. 81 pp.
I Anledning af Digterens 150-Aarsdag 2. April 1955 udgivet af H. C. Andersens Hus, Odense. - Forord pp. 5-7. - Anm.: H. E. [Helge Ernst], Social-Demokraten 29. mar.; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 29. mar.; J. K. [Jens Kistrup], Berlingske Tidende 26. og 29. mar.; Erh. L. [Larsen], Berlingske Aftenavis 31. mar.; piet, Fyens Socialdemokrat, 27. mar.; Ib Paulsen, Fyens Stiftstidende 31. mar.; W.S. Politiken, 1.4.1955. - Cf. nr. 1720 og 1779 ndf. - Engelsk oversættelse, se nr. 1549 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/106)

1538. Eventyr og Historier. Jubilæumsudgave. Illustreret af HERLUF JENSENIUS. Udvalgt og indledet af H. TOPSØE-JENSEN. Jespersen & Pio / Rasmus Naver, København 1955 [1953-55]. XVI, 488 pp.
Indledning pp. XI-XVI; efterskrift af HJ pp. 487-88. - Udgivet i 10 hefter. - Subskriptions-prøvetryk, 1953. - Anm.: Niels Jyde, Horsens Folkeblad, 18.11.1953; Aarhus Stiftstidende, 27.9.1953; P. G. [Per Gudmundsen], Social-Demokraten 4. okt. 1954; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 30. sep. 1953; Erhardt Larsen, Berlingske Aftenavis 26. sep. 1953 og 30. okt. 1954; W. S. [Walter Schwartz], Politiken 30. sep. 1953 og 30. sep. 1954. - 2. opl., 1963 (Nyt Nordisk Forlag, København).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/191)

1539. H. C. Andersens Eventyr. 1ste-3die Hefte. Genoptrykt i 150-Aaret for Digterens Fødsel. C. A. Reitzel, København. [4], XII, 64, 78, 64 pp.
Udstyret er holdt saa nær op ad Originaludgaven som muligt [..].

(Bibliografisk kilde: HCAH 1955/82)

1540. Den lille Havfrue. Med Tegninger af LORENZ FRØLICH udførte i Aaret 1837. Udgivet med efterskrift af KNUD HENDRIKSEN. Foreningen Fremtiden, København. 54 pp.
Efterskrift pp. 39-49. - Anm.: Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 20. nov.; Information, 3.2.1956; Henrik N. [Neiiendam], Ekstrabladet 4. feb. 1956; Jan Zibrandtsen, Dagens Nyheder 4. nov.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/181)

1541. Lykke-Peer. Aschehoug, København. 130 pp. (Serien Levende Litteratur.)
Forord af Jørgen Budtz-Jørgensen pp. 5-6. - Anm.: O. G. [Otto Gelsted], Land og Folk 31. mar.; Jens Kistrup, Berlingske 10.5.1955. - Cf. nr. 1779 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/269)

« Foregående 5 nr. 1537 - 1541, året 1955 Næste 5 » top Top