Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1379 - 1383, året 1951 Næste 5 »
1379. GALSTER, KJELD, H. C. Andersen, politisk og nationalt. Anderseniana 2. rk. II:1-2 1951-52, pp. 17-135.
Cf. Henning Høirup, Eventyret dør aldrig!, Vejle Amts Folkeblad 27. feb. 1953 og Fyns Tidende, 10.3.1953.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1380. GOFF, FREDERICK R., The Hersholt Collection of Anderseniana. The Library of Congress Quarterly Journal of Current Acquisitions IX 1952, pp. 123-27, X 1953 p. 172-75.
- Omtale i Fyens Stiftstidende, marts 1949 og aug. 1951. Cf. smst. XI 1953-54, pp. 188-89, og XII 1954-55, pp. 156-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/76, 1981/434, 1985/383 )

1381. HELTOFT, J., H. C Andersen på Gisselfeld og Bregentved. Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt XXXVIII, pp. 83-90.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1382. HENDRIKSEN, KNUD, Om H. C. Andersen: 'Maurerpigen'. Anderseniana 2. rk. II:1, pp. 12-16.
Optrykt i udvidet form 1954 (nr. 1490 [b] ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1963/37)

1383. HØYBYE, POUL (medd.), Om Søren Kierkegaard i H. C. Andersens Korrespondance. Meddelelser fra Søren Kierkegaard Selskabet III:1, pp. 84-86.
Optryk af det Enten-Eller vedrørende i Signe Læssøes brev af 7. apr. 1843 16291 til HCA og i dennes svar af 21. apr. s. å. 16818.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1379 - 1383, året 1951 Næste 5 » top Top