Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1005 - 1009, året 1940 Næste 5 »
1005. MICHELSEN, WILLIAM, Symbol og Idé i 'Snedronningen'. Anderseniana [1. rk.] VIII, pp. 35-56.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1006. NECKEL, GUSTAV, Hans Christian Andersen. Nordische Stimmen X, pp. 171-73.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1007. PALUDAN, HANS AAGE, Et Eventyr af H. C. Andersen. Dets Tilblivelse og oprindelige Form. Danske Studier, pp. 120-26.
Om Theepotten.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1008. PETERSEN, CHR. M. K. (medd.), Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. Odense og dens Omegn. Anderseniana [1. rk.] VIII, pp. 5-33.
Indledning pp. 7-12; noter pp. 26-30; tillæg: Harald Hatt, H. C. Andersen og Vedel Simonsen, pp. 31-33.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1009. PROBST, WALTER, Die Harzreise des Märchendichters H. Chr. Andersen. Heimatkalender für Aschersleben [..] XVI, pp. 71-73.
Hovedsagelig en gengivelse af HCA's skildring i Skyggebilleder af vandringen til Alexisbad.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1005 - 1009, året 1940 Næste 5 » top Top