Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 935 - 939, året 1937 Næste 5 »
935. MUNCH-PETERSEN, BØRGE, Et lysvaagent Torneroseslot. Social-Demokraten 20. nov.
Forslag om etablering af en HCA-afdeling på Bakkehuset, - hvor H. C. Andersen fik sin Daab som Digter.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

936. NYGAARD, GEORG, Paa Skatte-Jagt i Det kgl. Bibliotek. [..] Utrykte Dagbogsblade af H. C. Andersen. Ekstrabladet 16. jan.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

937. OLRIK, H. G., Til Hr. Etasraad Kolin. Et ukendt Digt af Hans Christian Andersen og lidt om dets Historie. Berlingske Tidende (søndag) 24. jan., pp. 7, 13.
Optrykt i nr. 1190 ndf. (pp. 119-23). - Digtet er ikke, som HGO anfører, ukendt, - cf. (noten til) nr. 253 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

938. Der slides for stærkt paa H. C. Andersen. Museumsdirektør Chr. M. K. Petersen fortæller Anderseniana. Fyns Venstreblad 28. mar.
Mærket Frank.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

939. 'Ham den lange tynde'. Den 91-aarige Fru Karen Andersen fortæller om H. C. Andersen paa Glorup - og mange andre Ting. Fyns Tidende 8. aug.
Mærket Gudrun.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 935 - 939, året 1937 Næste 5 » top Top