Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 921 - 925, året 1937 Næste 5 »
921. LUCAS, E. V. [EDWARD VERRALL], Hans Andersen's House. I hans: All of a Piece. New Essays. Methuen & Co., London. Pp. 40-45.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

922. MADSEN, HERMAN, Niels Larsen Stevns' Monumentalbilleder i H. C. Andersens Hus i Odense. [Odense.] 8 upag. pp.
Med tysk og engelsk resumé.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/577, 1970/209)

923. RUBOW, PAUL V., Danske Guldalderdigtere i Rom. I: Louis Bobé (red.), Rom og Danmark gennem Tiderne, II. Levin & Munksgaard, København. Spec. pp. 76-96, 102-20. Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

924. RUE, HARALD, H. C. Andersen. I hans: Litteratur og samfund. Fischer, København. Pp. 32-50.
2. udg., 1965 (Sirius, Risskov); der pp. 33-47. 3. udg., 1976.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

925. SIMONSEN, CARL E., Var H. C. Andersen af jødisk Afstamning? I hans: 50 Aar som Skribent. Meninger og Minder. W. Winkelmann, København. Pp. 43-53.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 921 - 925, året 1937 Næste 5 » top Top