Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 849 - 853, året 1934 Næste 5 »
849. PEDERSEN, LOUIS, 'Klokken' og [Uhlands Digt] 'Die verlorene Kirche'. Danske Studier, pp. 177-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

850. TOGEBY, SIGURD, H. C. Andersen Jorden rundt. Dansk Familieblad XXIV 1934-35, nr. 48, pp. 8-10.
[..] en Række Prøver paa Illustrationer fra alle Lande.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

851. TOPSØE-JENSEN, H., Hans Andersen in England. Danish Foreign Office Journal XIV, pp. 54-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

852. TOPSØE-JENSEN, H. G., H. C. Andersen og de Danske i Paris 1833. En Vise og lidt Kommentar. Personalhistorisk Tidsskrift 10. rk. I, pp. 66-74.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-199)

853. TOPSØE-JENSEN, H. G., Om Kunstmusæets nyeste H. C. Andersen-Tegning. Kunstmuseets Aarsskrift 1933-1934, pp. 277-79.
Tegningen (af V. Thorlacius-Ussing [i oversigtsartiklen Kobberstiksamlingens Erhvervelser, årsskiftet for 1932, pp. 158-60] forsigtigt tillagt Constantin Hansen) vises at være af Chr. Hansen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 849 - 853, året 1934 Næste 5 » top Top