Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 668 - 672, året 1930 Næste 5 »
668. WESTERGAARD, P. B. C., Danske Portræter i Kobberstik, Litografi og Træsnit. En beskrivende Fortegnelse, [I:] A-K. P. Haase & Søn, København. Pp. 35-43.
Cf. bd. III: Tillæg og Navnefortegnelser, 1933, pp. 8-9.

Se også nr. 585 og 586 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

669. BEER, S. DE, Wat H. C. Andersen van zijn bezoek aan Nederland vertelt. De Hollandsche Revue XXXV, pp. 327-29.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

670. BOBÉ, LOUIS (medd.), Utrykte Breve fra H. C. Andersen. Tilskueren, I pp. 265-82.
3 breve til Henriette Hanck (1832-33) og 3 til Helene Balling (1841, 1853, 1860).

(Bibliografisk kilde: HCAH VI-110)

671. BORST, JOSEPH, Ein anakreontisches Lied bei Andersen. Wiener Blätter für Freunde der Antike IV, pp. 144-45.
Om Anakreon-påvirkning i Den uartige Dreng.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

672. BROWNE, EDYTHE HELEN, A is for Andersen. The Catholic World CXXXI (apr.-sep.), pp. 65-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 668 - 672, året 1930 Næste 5 » top Top