Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 621 - 625, året 1929 Næste 5 »
621. ANDERSEN, OLAF, Striden om en Mindehal for H. C. Andersen. Højskolebladet, sp. 1285-90. "Borgermødet protesterede mod Mindehallen". Fyns Venstreblad 18. juni 1929. "Protestmøde mod H.C. Andersen-Mindehallen." Social-Demokraten, 10.6.1929. - Mange avisudklip om Mindehallen (og protesterne).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

622. BAUNVIG, WAGNER, Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr. Den nye Litteratur VII 1929-30, pp. 229-35.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

623. BEGTRUP, HOLGER, Et Eventyr af H. C. Andersen. Udlagt af -. Tidsskrift for dansk Folkeoplysning III 1929-30, pp. 329-35.
En tolkning af Nissen hos Spekhøkeren (som aftrykkes in extenso).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1982/36)

624. HELWEG, H., H. C. Andersen und die Behauptung seiner Homosexualität. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie CXVIII, pp. 777-88.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

625. HENDRIKSEN, F., Vilh. Pedersen - Carl B. Lorck. De første danske Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr og Historier. Bogvennen. Aarbog for Bogkunst og Boghistorie, pp. 1-38.
Cf. H. G. Olrik, Vilh. Pedersen og Sorø, Soraner-Bladet XI 1930, pp. 56-57.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-68)

« Foregående 5 nr. 621 - 625, året 1929 Næste 5 » top Top