Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 529 - 533, året 1926 Næste 5 »
529. HERTZ, POUL, Erindringer om Henrik Hertz og om min barndom. Gads danske Magasin XX, pp. 576-98, spec. p. 587.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

530. LARSEN, KARL, H. C. Andersen. Deutsch-nordisches Jahrbuch für Kulturaustausch und Volkskunde, pp. 68-83.
[..] Auszug aus einem [..] im Rahmen der H. C. Andersen-Ausstellung in Berlin am 24. Oktober 1925 gehaltenen Vortrag. - Cf. Gr-ff. [E. Grashoff], Die H. C. Andersen-Ausstellung in Berlin, smst., pp. 66-67.

(Bibliografisk kilde: HCAH: særtryk af foredraget IX-63b)

531. NILSON, ALFRED B., H. C. Andersen och studentlifvet i Lund på 1840-talet. Edda XXIV, pp. 123-43.
Med 15 breve fra HCA til Bernhard Cronholm (1839-42).

(Bibliografisk kilde: HCAH 2005/54)

532. NORDAHL-PETERSEN, A., Deutschland und H. C. Andersen. Auslandswarte VI, pp. 410-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

533. OLRIK, H. G., H. C. Andersens Forsvarer i 1831. Danske Studier, pp. 167-69.
Om Ove Christian Drejer, forfatter til den under pseudonymet P. Davieno udsendte pjece Riimbrev til Knud Sjællandsfâr i Paradiis eller Gjenmæle mod dennes Angreb paa Andersen (1831).

(Bibliografisk kilde: HCAH II-34, 1958/118, 1981/315)

« Foregående 5 nr. 529 - 533, året 1926 Næste 5 » top Top