Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 400 - 404, året 1920 Næste 5 »
400. MADSEN, KARL, P. C. Skovgaards Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr. Kunstmuseets Aarsskrift, pp. 45-46.
De 5 farvelagte illustrationer findes gengivet pp. 47, 49, 51, 53 og 55.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

401. MUNKSGAARD, EJNAR, Nyfundne, uudforskede H. C. Andersen-Manuskripter. Aarbog for Bogvenner IV, pp. 46-63.
NB, at det af EM p. 55 anførte Hans Brix-citat er fejldateret; citatet er fra den i noten til nr. 404 ndf. fortegnede notits.

(Bibliografisk kilde: HCAH II-39, 1971/595)

402. REUMERT, ELITH (medd.), Fra Hans Chr. Andersens Fornedrelsestid. Vore Damer VIII, nr. 3, p. [22].
Med et brev af 14. nov. 1821 fra HCA til direktionen for Det kgl. Teater (klage over koristen Brandts opførsel). Breve fra andre syngeelever som er blevet forulempet af Brandt og brev fra Theaterdirectionen, med Brandts Afsked.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

403. SHAW, E. C. E., Dickens and Hans Andersen. The Dickensian XVI, pp. 195-97.
En sammenligning af deres værker.

Se også nr. 391 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

404. BRIX, HANS, Fra de nyfundne H. C. Andersen-Manuskripter, [I-III]. Nationaltidende (aften) 20. jul. og 5.-6. aug.
Om de af Ejnar Munksgaard i Paris erhvervede manuskripter. - Cf. også notits af HB, smst. 6. jul.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 400 - 404, året 1920 Næste 5 » top Top