Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 2222 - 2226, året 1968 Næste 5 »
2222. Tommelise. Boghveden. Illustreret af HAAKON HESSELAGER. Nordlundes Bogtrykkeri, København. 42 pp.
Bemærkninger af H. Topsøe-Jensen pp. 29-42. - Anm.: Aage Jørgensen, Svendborg Avis 25. mar., Den danske Realskole LXX, pp. 521-22.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1968/2)

2223. BRANDES, EDVARD, H. C. Andersen. Personlighed og Værk. I hans: Litterære Tendenser. Artikler og Anmeldelser. Udvalg og Indledning ved Carl Bergstrøm-Nielsen. Gyldendal, København. Pp. 239-50. (Gyldendals Uglebøger, 198.)
Optryk af indledningen til nr. 656 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2224. BØGH, INGER, H. C. Andersen og Nic. Bøgh, I: Korte træk af Nic. Bøghs biografi og uddrag af hans dagbog på rejsen til Schweiz med H. C. Andersen 1873. Frederiksberg. 28 pp.
Duplikeret privattryk.
II: H. C. Andersens brevveksling med Nic. Bøgh omfattende tiden 1873-75, 32 pp., udkom i 1970. - Anm.: Aage Jørgensen, Jyllandsposten 19.7.1970, Berlingske Aftenavis 15.9.1970, Jydske Tidende 10.12.1970, Personalhistorisk Tidsskrift, 15. rk., 5, 1971, pp. 118-19.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1969/12, 1969/374)

2225. DR., M. [DREHER, MARTIN], Mit Livs Eventyr. I: Gert Woermer & Rolf Geisler (red.), Kindlers Literatur Lexikon, IV: Werke Ji-Mt. Kindler, Zürich. Sp. 2744-46.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2226. HENRIKSEN, A. D., Andersens aften og aftener i præstegården. Pp. 18-37 i hans: Københavnske aftener i svunden tid. Malchow Bogtryk, Ringsted. Spec. pp. 20-26.
Om HCA's bidrag til Vilhelm Nielsens stambog; p. 25: facsimile af digtet, Der er en Ø ved Vestersaltets Vove, efter manuskript dateret 19. maj 1829.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 2222 - 2226, året 1968 Næste 5 » top Top