Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 2176 - 2178, året 1967 Næste 5 »
2176. DAL, ERIK & JESPER ENGELSTOFT, Billedbog uden billeder. Danske, engelske, franske og tyske tekster til en vandreudstilling på femten dobbeltplancher udarbejdet for Udenrigsministeriet og Kulturministeriet. H. P. Hansens Bogtrykkeri, København. 155 bl. i format A4.
Trykt i 20 eks.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2176a. DURAND, FRÉDÉRIC, Histoire de la littérature danoise. Aubier, Paris; Gyldendal, Copenhague. Pp. 202-12. Cf. reg.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2177. DUVE, ARNE, Symbolikken i H. C. Andersens eventyr. Psychopress, Oslo. 384 pp.
Anm.: Otlu Alsvik, Drammens Tidende 28. aug. 1968; Per Amdam, Den Høgre Skolen 1968, pp. 387-88; Hans Andersen, Jyllands-Posten 28.12.1970; Mogens Brøndsted, Anderseniana 3. rk. I:1 1970,pp. 133-36; Willy Dahl, Arbeiderbladet 7. dec.; Per Gudmundsen: "Atter en ny fader til HCA - men det er en lidt kedlig tendens altid at vile finde fornemme forældre til fattigfolk." Aktuelt, 16.6.1970; Gösta Harding, Psykisk Hälsa IX 1968, pp. 36-41; Aage Jørgensen, Flensborg Avis 6. jan. 1968, Jydske Tidende 20. feb. 1968; Jens Kruuse, Jyllands-Posten 28. okt. (imødegået af Duve, smst. 7. dec.); Ragnhild Lorentzen, Verdens Gang 21. okt.; Knut Nygaard, Bergens Tidende 9. mar. 1968; Jørgen Ravn, Nordisk psykiatrisk Tidsskrift XXII 1968, pp. 439-40; Chr. Svanholm, Morgenbladet 29. nov. - Cf. nr. 2236 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/333)

2177a. FALKENSTJERNE, [V.] & [E.] BORUP JENSEN, Kommentar til Håndbog i dansk litteratur. Bind 2: Fra Ingemann til Georg Brandes. 13. udg. G. E. C. Gad, København. Pp. 63-70.
1. udg.: Vagn Falkenstjerne, Kommentar til Haandbog i dansk Literatur. Hefte IV: Fra Ingemann til Kaalund, 1935; der pp. 88-92.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2178. GARDE, ANNELISE, H. C. Andersen og hans kreds. En haandskriftstudie, I: Tekst; II: Plancher. Nyt Nordisk Forlag, København. 236; [94] pp.
Anm.: Johanne Birch-Jensen, Kristeligt Dagblad 21. aug.; Erik Dal, Anderseniana 2. rk. VI:3 1968, pp. 319-20; Carl Johan Elmquist, Politiken 6. maj; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 8. jul.; P. G. [Per Gudmundsen], Aktuelt 11. jul.; Peder Hesselaa, Sjællands Tidende 26. jul.; Axel Jacobsen, Fyns Tidende 2. jul. og Amtsavisen, 27.7.1967; Erik H. Madsen, Vestkysten, 16.9.1967; Henrik Neiiendam, Berlingske Aftenavis 29. jul. - Cf. nr. 2212 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/28)

« Foregående 5 nr. 2176 - 2178, året 1967 Næste 5 » top Top