Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 2080 - 2084, året 1964 Næste 5 »
2080. SØRENSEN, LISE, Den elskede og den frygtede bog. I hendes: Digternes Damer. Essays. Gyldendal, København. Pp. 70-76.
Om Historien om en Moder. - Oprindelig offentliggjort i Information 20. okt. 1959 (i serien Barndommens bog genoplevet). - 2. opl., 1966 (Gyldendals Uglebøger, 140). 2080 3. opl., 1978.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2081. BILLESKOV JANSEN, F. J., L'Histoire d'une mère: le rôle de la technique pour l'interpretation du conte d'Andersen. Orbis Litterarum XIX, pp. 27-30.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2082. BORUP, MORTEN (udg.), Et Kapitel af en paatænkt historisk Sverigesroman. Anderseniana 2. rk. V:3, pp. 220-32.
En kladde i Coll. Saml. 35,4°, med udgiverkommentarer pp. 229 ff.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2083. BREDSDORFF, ELIAS Hans Christian Andersen and Charles Dickens. Annali, Sezione Germanica (Napoli) VII, pp. 5-20.
Islandsk oversættelse, med uvæsentlige ændringer, se nr. 2195 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

2084. ELLEKILDE, ELLA & HANS, H. C. Andersen i Søllerød Juli 1864. Søllerødbogen 4. rk. III-IV 1964-65, pp. 144-55.
Optrykt af nr. 786 ovf.
« Foregående 5 nr. 2080 - 2084, året 1964 Næste 5 » top Top