Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Første 5 nr. 2 - 6, året 1875 Næste 5 »
2. BROWNING, GEORGE, A Few Personal Recollections of Hans Christian Andersen. Born April 2, 1805. Died August 4, 1875. Unwin Brothers, London. 8 pp.
Dateret Arninge Præstegaard, Lolland, 5. aug. - Også offentliggjort i The Argonaut, pp. 274-80.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/443, 1971/643, II-E-2)

3. S. [STRICKER, PT. ADOLPH], Det sidste Blund. Aalborg. 16 pp.
Forfatteridentifikationen er tvivlsom; cf. H. Ehrencron-Müller, Anonym- og Pseudonym-Lexicon, 1940, p. 225.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

4. WALLER, H. F., Hans Christiaan Andersen. I: N. C. Balsem (red.), Mannen van beteekenis in onze dagen, [VI]. Kruseman & Tjeenk Willink, Haarlem. Pp. 345-78.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

5. BROWNE, MATTHEW, Hans Christian Andersen. The Picturesque Annual for the Young of All Ages, p. 594.
Endvidere henvises til MB's notits The Life of a Poet:, Smst., pp. 648, 650, - samt til HCA's Lucky Peter, Smst., pp. 586-87, 614-15, 653-55, 714-16, 730-31, 760-64, 774-76, 781-84.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

6. BØGH, NICOLAJ, H. C. Andersens sidste Dage. Illustreret Tidende XVI 1874-75, pp. 452-53, 456, 464-65. 15.8.1875: pp. 440-42: "Ved H.C. Andersens Død". "H.C.Andersen. Fra Hyttens Ringhed,men med Haabets blik". Tegning af H.C. Andersen paa sit Dødsleie paa Rolighed. Grosserer M.G. Melchiors Landsted 'Rolighed'. H.C. Andersen døde den 4de August 1875. H.C. Andersen i sin Dagligstue paa Rolighed".
s. 453, sidste spalte: Sygdommens hele Charakteer, som nu af Lægerne erklæredes for at være Kræft i Leveren, hvilket Andersen dog aldrig selv fik at vide [Leverkræft].

(Bibliografisk kilde: HCAH II-5, X-A-25)

« Første 5 nr. 2 - 6, året 1875 Næste 5 » top Top