Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 164 - 168, årene 1901 - 1902 Næste 5 »
164. The Scrap-Book of Hans Christian Andersen. The Strand Magazine XXII (jul.-dec.), George Newnes. pp. 159-63.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/528, 1980/2658)

1902

165. BRANDES, GEORG, H. C. Andersen als Mensch und Märchendichter. I hans: Gesammelte Schriften. Deutsche Original-Ausgabe, III: Skandinavische Persönlichkeiten, II. Langen, München. Pp. 104-26.
Optryk af nr. 159 ovf.
166. BRANDES, GEORG, H. C. Andersen som Æventyrdigter. I hans: Fem danske Digtere. Gyldendal, København. Pp. 183-240.
Optryk af 1869-afhandlingen, cf. nr. 71 ovf.
167. Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, II: 1801-1826. Udgivne af Rigsarkivet. C. A. Reitzel, København.
Heri pp. 359-60 indstilling af 28. dec. 1822 vedrørende understøttelse til HCA's skolegang og side 469 Fondens Regnskab, 5: Til litt. vidensk. og kunstn. Arb. ... Hans Chr. Andersen, Skole og Underholdshjælp, Res. 31.12.1822, Reskr. 19.8.1826 ... 1050 N.V.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

168. GIGAS, EMIL, Et Eventyrs Vandringer. I hans: Litteratur og Historie. Studier og Essays, III. G. E. C. Gad, København. Spec. pp. 314-16.
En komparativ undersøgelse af det motiv, som HCA udnyttede i Svinedrengen. - Iflg. forordet har den for mange Aar tilbage været trykt i Fædrelandet's føljeton; dog er den i den Grad omarbejdet, at den godt vil kunne betragtes som ny.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 164 - 168, årene 1901 - 1902 Næste 5 » top Top