Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1563 - 1567, året 1955 Næste 5 »
1563. CAVAZZUTI, M. A., Le novelle di Hans Christian Andersen. Istituto Padano di Arti Grafiche, Rovigo. 46 pp. (Coll. dei classici della Letteratura per l'infanzia.)
1564. CIBALDI, ALDO, Hans Christian Andersen. Editrice La Scuola, Brescia. 94 pp. (Coll. Scrittori per l'infanzia.)
Cf. nr. 1887 ndf. Seconda edizione. 1959 136 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/382)

1565. COLLIN, HEDVIG, Young Hans Christian Andersen. The Viking Press, New York. 216 pp.
[..] not a biography in the ordinary sense of the word. [..] Much of the story [..] is legend rather than fact, oplyser smudsomslaget. - Illustreret af forfatterinden. - Anm: Mary Hill Arbuthnot, Elementary English, Vol. 33, No. 3, pp. 187-188.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1958/45)

1566. DAL, ERIK, H. C. Andersen på 80 sprog. Rosenkilde & Bagger, København. 77 pp.
Nærværende arbejde er - i ikke meget afvigende form - skrevet som et bidrag til [nr. 1558 ovf.]. - Anm.: Aa. K. [Aage Kabell], Information 29. mar.; F. N. [Frederik Nielsen], Social-Demokraten 28. mar.; Carl Roos, Jydske Tidende 6. mar. - Cf. nr. 1718 og 1759 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1567. FENGER, HENNING, Georg Brandes' læreår. Læsning, ideer, smag, kritik 1857-1872. Gyldendal, København. Pp. 330-31. Cf. reg. [Disputats.]
Om GB's venskab med HCA og hans HCA-karakteristik i afhandlingen fra 1869.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1563 - 1567, året 1955 Næste 5 » top Top