Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1444 - 1448, året 1953 Næste 5 »
1444. Sämtliche Märchen und Geschichten, I-II. Herausgegeben und eingeleitet von LEOPOLD MAGON. Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung, Leipzig. lix, 659; viii 707 pp.
Unter Benutzung der älteren Ausgaben übertragen von Eva-Maria Blühm. - Indledning I pp. XI-LIX; bemærkninger, især vedrørende danske personer, I pp. 647-59, II pp. 689-702. - 4. opl., 1967.

Se også nr. 1538 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/617)

1445. BILLESKOV JANSEN, F. J., Valeurs humaines de la littérature danoise. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig. I hans: L'Âge d'Or. Deux conférences faites à la Sorbonne sur la littérature classique du Danemark. Avec un appendice sur Victor Hugo dans les écoles danoises. Munksgaard, Copenhague. Spec. pp. 15-21.
Cf. også det efterfølgende essay, Romantisme européen et romantisme scandinave, spec. pp. 69-70.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1967/80)

1446. Breve og Aktstykker vedrørende Søren Kierkegaard, I-II. Udgivne paa Foranledning af Søren Kierkegaard Selskabet ved NIELS THULSTRUP. Munksgaard, København 1953-54.
Heri I p. 228 et brev af 15. maj 1849 21063fra HCA til SK, med kommentar II pp. 95-96. Brevet er tidligere offentliggjort i: Af Søren Kierkegaards efterladte Papirer. 1833-1843 (cf. noten til nr. 325 ovf.), p. 399.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1447. BRØNDUM-NIELSEN, JOHS., Dækning - Oratio tecta i dansk Litteratur før 1870. I: Festskrift udgivet af Københavns Universitet i anledning af Universitetets årsfest november 1953. København. Spec. pp. 61-88.
Også som særtryk.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1448. GORETTI, MARIA, Guida all'esame orale del concorso magistrale. Secondo i nuovi programmi. 2a ed. aumentata. Le Monnier, Firenze. Pp. 242-51. "Cristiano Andersen" biografi. - i
1. udg., 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1444 - 1448, året 1953 Næste 5 » top Top