Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1404 - 1407, året 1952 Næste 5 »
1404. Sagor och historier. [1. saml.] I urval och översättning av ÅKE HOLMBERG. Illustrerad av ULLA SUNDIN. Tiden, Stockholm. 244 pp. (Tidens Bokklubb.)
Forord af Eva v. Zweigbergk pp. 7-9. - Optrykt 1953, 1955 og 1958. - 2. saml., 1954 (228 pp.) Anm.: Malmö Tidning 8.12.1954.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/54)

1404a. Spaziergang in der Sylvesternacht 1828 / 29. [Aus dem Dänischen übertragen und eingeleitet VON ANNI CARLSSON.] Zeichnungen von GUNTER BÖHMER. Nymphenburger Verlagshandlung, München. 139 pp.
Indledning pp. 7-11.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/42)

1405. To danske Stile. Ved CHR. SVANHOLM. N. P. Thysens Bogtrykkeri, Helsingør. 19 pp.
Indledning pp. 5-10. - Stilene er betitlet Betragtninger i en stjerneklar Nat og Sammenligning imellem Kjøbenhavns Egne og Helsingørs Egne. - Anm.: Land og Folk, 27.8.1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1406. BILLESKOV JANSEN, F. J., Æstetisk Karakteristik og Vurdering. I: Nordisk Sommeruniversitet 1951: Årsagsproblemet. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 210-14.
Dette bidrag er, ligesom nr. 1407, 1411, 1412 og 1459 ndf., udarbejdet med henblik på det litteratur- og kunstvidenskabelige symposium ved sommeruniversitetets møde i Askov 1951. Alle bidragene beskæftiger sig med Nattergalen.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1407. BRUNIUS, TEDDY, Om genetisk och strukturalistisk analys av dikt. I: Nordisk Sommeruniversitet 1951: Årsagsproblemet. Ejnar Munksgaard, København. Pp. 196-203.
Cf. (noten til) nr. 1406 ovf. - Optrykt i revideret form 1955 (nr. 1560 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1404 - 1407, året 1952 Næste 5 » top Top