Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1298 - 1302, året 1949 Næste 5 »
1298. MEYNELL, ESTHER, The Story of Hans Andersen. Methuen & Co., London; Schuman, New York 1950. 136 pp.
Skrevet for børn. - EM er identisk med E. Hallam Moorhouse, men værket her er ikke identisk med nr. 445 ovf. - 2. opl., 1956. - Polsk oversættelse, se nr. 1918 ndf. Også udsendt af Schuman, New York 1950.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/546, 1954/547, 1950/12, po: 1965/41)

1299. MORTENSEN, NIELS TH., H. C. Andersen-Illustratoren Vilhelm Pedersen. Ejnar Munksgaard, København. 103 pp.
Anm.: Ole Vinding, Berlingske Aftenavis 7. dec. - Cf. nr. 1324 ndf.
Kronik Kristeligt Dagblad 25. maj 1955 og "En Dynge uden Værd", Kronik Jyllands-Posten 12.3.1959. Politiken, 2.12.1949; Sorø Amtstidende, 6.12.1949;

(Bibliografisk kilde: HCAH 1950/14)

1300. NORRILD, SVEND, Dansk Litteratur fra Saxo til Kaj Munk, II. Gyldendal, København. Pp. 1-16.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1301. OLRIK, H. G., H. C. Andersen. I: Aage Bertelsen (udg.), Store danske Personligheder, II: Fra Tycho Brahe til Niels Bohr. Berlingske Forlag, København. Pp. 186-210.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1302. PORTMAN, ARNE, H. C. Andersen og Julen. Med Tegninger af Herluf Jensenius. Rasmus Naver, København. 27 pp.
- Anm.: Nykøbing Social-Demokrat, 20.12.1949. Udgivet af H. C. Andersen-Samfundets Københavns-Afdeling.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1298 - 1302, året 1949 Næste 5 » top Top