Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1223 - 1227, året 1947 Næste 5 »

1947

1223. Favourite Stories from Hans Andersen. Illustrated by RENE CLOKE. With an Introduction on the Life of Hans Christian Andersen by ROGER LANCELYN GREEN. Edmund Ward, Leicester. 100 pp.
Indledning pp. 7-9. - 2. opl., 1950.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1954/337, 1947/47, 1951/29)

1224. H. C. Andersens Moder. En Brevsamling. Udgivet af SVEND LARSEN. Rasmus Hansens Boghandel, Odense. 53 pp.
Med 24 breve fra årene 1822-33.- Indledning pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 28. jun.; Kim Fyns Stifstidende, 20. jun. 1947; Svend Gundel, Jyllands-Posten, 3.9.1947; hgo. [dvs.: H. G. Olrik], Nationaltidende 16. dec. - Cf. nr. 1251 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1225. Rejsekammeraten. Med Indledning af KAI FRIIS MØLLER. Enogtredive Koldnaalsraderinger af POVL CHRISTENSEN. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 37 unumm. pl.
Trykt i 125 eks. - Indledning pl. [3]. - Anm.: Kaj Borchsenius, Politiken 19. dec.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 16. dec.; Viggo Madsen,Politiken Magasinet, 9. nov. 1947; Ekstrabladet, 8. dec. 1947; B.T., 7.10.1947; Ekstrabladet, 8.12.1947; "Grafikeren har aabnet en Udstilling af sin samlede Produktion i dansk Bogkunst i H. Hagerups Boghandel". Berlingske Tidende, 17. nov. 1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/45)

1226. Romerske Dagbøger. Ved PAUL V. RUBOW og H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København. 176 pp.
Indledning af PVR pp. 5-8. - Anm.: Viggo Adamsen, Fyns Venstreblad 27. okt.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 2. aug. 1948 (hertil en notits af Poul Høybye, smst. 7. aug.); Aalborg Amtstidende, 26.11.1947; Dagens Nyheter, 16. nov. 1947; Vejle Amts Folkeblad, 29.10.1947; Socialdemokraten, 1.12.1947; Harald Engberg, Politiken 22. okt.; Sven Gundel, Jyllands-Posten 29. dec.; H. St. Holbeck, Fyns Tidende, 30.10.; Niels Kaas Johansen, Information 16. jan. 1948; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen 2. nov.; Dina Lea Bergens Tidende 22 nov. 1947; Bookman [dvs.: Kai Friis Møller], Ekstrabladet 28. jan. 1948; The Times Literary Supplement, 1947, p. 632.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/31)

1227. Tre Eventyr. Med Forord af BO GRØNBECH. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Rasmus Naver, København. 54 pp.
Forord pp. 7-10. - Indhold: Nissen hos Spekhøkeren, Lygtemændene ere i Byen, sagde Mosekonen og Hvad man kan hitte paa. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Aftenavis 27. okt.; Kai Flor, Berlingske Tidende, 26.10.1947; Chr. Kirchhoff-larsen,Børsen, 4.11.1947; Ekstrabladet, 6. nov.; Fyens Stiftstidende, 4. dec.; Fyns Venstreblad, 8. nov.; Kristeligt Dagblad, 10. nov.; Nationaltidende, 12. nov.; Politiken, 4. dec.; Aalborg Amtstidende, 13. nov.;

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1223 - 1227, året 1947 Næste 5 » top Top