Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1092 - 1094b, året 1942 Næste 5 »
1092. WOLTERSON, BERTHA, H. C. Andersen in Amsterdam. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum XXXIX, pp. 141-62.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1093. BEHRENS, CARL, H. C. Andersen som Dramatiker. Berlingske Aftenavis 31. aug.
Hertil et aabent Brev fra Vilh. Andersen, smst. 1. sep., besvaret af CB 2. sep.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1094. ELMQUIST, CARL JOHAN, H. C. Andersens 'Lykke-Peer'. Aarhuus Stiftstidende 20. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1094a. [FREDENS, VAGN,] Minder om H. C. Andersen og Ingemann i et vejlensisk Hjem. Breve, Klip og Manuskript fra H. C. Andersens Haand i Amtsforvalter Jørgen Swanes Besiddelse. Vejle Amts Folkeblad 25. feb.
Mærket Mac.. - Bl. a. med facsimile af det u. nr. 790 ovf. anførte brev.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1094b. GJERLØFF, E., H. C. Andersens Gudsforhold. Nationaltidende 30. dec.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1092 - 1094b, året 1942 Næste 5 » top Top