Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1091 - 1094a, året 1942 Næste 5 »
1091. SCHWARBER, KARL (medd.), Briefe des Märchendichters Hans Christian Andersen an den Basler Kunstmaler Gustav Adolf Amberger. Basler Jahrbuch, pp. 140-62.
Med 7 breve (1861-62). - Også som særtryk, med paginering 1-23 (udgivet af Universitätsbibliothek Basel).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1943/9, 1950/68)

1092. WOLTERSON, BERTHA, H. C. Andersen in Amsterdam. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum XXXIX, pp. 141-62.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1093. BEHRENS, CARL, H. C. Andersen som Dramatiker. Berlingske Aftenavis 31. aug.
Hertil et aabent Brev fra Vilh. Andersen, smst. 1. sep., besvaret af CB 2. sep.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1094. ELMQUIST, CARL JOHAN, H. C. Andersens 'Lykke-Peer'. Aarhuus Stiftstidende 20. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1094a. [FREDENS, VAGN,] Minder om H. C. Andersen og Ingemann i et vejlensisk Hjem. Breve, Klip og Manuskript fra H. C. Andersens Haand i Amtsforvalter Jørgen Swanes Besiddelse. Vejle Amts Folkeblad 25. feb.
Mærket Mac.. - Bl. a. med facsimile af det u. nr. 790 ovf. anførte brev.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1091 - 1094a, året 1942 Næste 5 » top Top