Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1081 - 1085, året 1942 Næste 5 »
1081. SIMONSEN, INGER, Den danske Børnebog i det 19. Aarhundrede. Nyt Nordisk Forlag, København. Spec. pp. 89-93. Cf. reg.
Fotografisk optryk, 1966.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1082. BERENDSOHN, WALTER A., Fattigdommens Fremstilling i H. C. Andersens 'Eventyr og Historier'. Kultur-Fronten, pp. 14-17, 21-23.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1083. BERENDSOHN, WALTER A., H. C. Andersens Digterfantasi og Sprogstil i 'Eventyr og Historier'. Selskab for nordisk Filologi. Aarsberetning for 1941, pp. 4-5.
Referat af foredrag holdt 30. sep. 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1084. EEDEN, W. VAN, Twee onuitgegeven brieven van J. L. van der Vliet aan H. C. Andersen. Neophilologus XXVII, pp. 65-68.
Dateret 12. maj 1845 og 15. apr. 1847.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1085. EEDEN, W. VAN, Enkele opmerkingen over van der Vliet en Andersen; en over I. J. Lion en Boudewijn. Neophilologus XXVII, pp. 68-71.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

« Foregående 5 nr. 1081 - 1085, året 1942 Næste 5 » top Top