Uddrag af Aage Jørgensens H.C. Andersen-bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970):

« Foregående 5 nr. 1062 - 1066, årene 1941 - 1942 Næste 5 »
1062. Verdenskunstneres Illustrationer til H. C. Andersens Eventyr. Redaktør Franz v. Jessens Forslag om en samlet Præsentation vækker Interesse. Nationaltidende 17. sep.
Kommentarer til forslaget (fremsat i et foredrag i Studenterforeningen 13. sep.) af Lauritz Nielsen, Aage Marcus og H. G. Olrik; mærket Spex. - Cf. smst. 18. sep.: H. C. Andersens fremmede Illustratorer.Ekstra Bladet 19. sep. 1941.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

1942

1063. Alt paa sin rette Plads og andre Eventyr. Illustreret af MARLIE BRANDE. Forord af OTTO GELSTED. Indledning af H. ST. HOLBECK. Arthur Jensen, København. 103 pp.
Forord, Eventyrene og Nutiden, pp. 7-9; indledning pp. 10-14. - Anm.: N.P.J., Østsjællands Folkeblad, 12.1.1943;Lolland Falsters Venstreblad, 19. jan. 1943; Fyns Tidende, 18.9. og 28.9.1942; Roskilde Tidende, 6. jan. 1943; Venstrebladet, Kolding, 6. jan. 1943; Berlingske Tidende, 19.12.1942; Jyllands-Posten, 25.9.1942.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-1119)

1064. Eventyr og Historier i Udvalg. Med Indledning og Noter ved JOHS. NØRVIG. Udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal, København. 119 pp.
Indledning pp. 7-17; noter pp. 103-19. - Anm.: Paul V. Rubow, Politiken 13. dec. - 2. omarbejdede udg., 1962 (nr. 1983 ndf.).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1952/35)

1065. [a:] Hans Christian Andersen. The Maker of Fairy Tales. Edited by JEAN HERSHOLT and Illustrated with Drawings by FRITZ KREDEL. The First of Two Volumes. The Limited Editions Club, New York. xviii, 180 pp. - [b:] Fairy Tales by Hans Christian Andersen. Translated from the Danish by JEAN HERSHOLT with Hand-colored Illustrations by FRITZ KREDEL. The Second of Two Volumes. The Limited Editions Club, New York. 399 pp.
a) Indledning pp. vii-xiv; JH, Denmark's Ugly Duckling. Andersen - the Man and his Work, pp. 1-15; Waldemar Westergaard (overs. & komm.), A Series of Letters from Hans Christian Andersen to Horace Scudder, pp. 19-91, med noter pp. 93-104; The Thirteen Stories by Hans Christian Andersen which were printed for the first time in America (i nyoversættelse ved JH), pp. 107-80. - a-b) Anm.: Henry Hellssen, Berlingske Aftenavis 8. jun. 1946.

(Bibliografisk kilde: Bredsdorff)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/611 a, 1946/17)

1066. Mit eget Eventyr uden Digtning. Efter Forfatterens Manuskript udgivet af H. TOPSØE-JENSEN. Med Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Nyt Nordisk Forlag, København. 243 pp.
Forord pp. 5-10; noter pp. 203-33. -
"Stor Erhvervelse til H.C. Andersens Hus. Museet har købt Jensenius's Originaltegninger til Digterens Livshistorie." Børsen, 29. Nov. 1942; Fyns Tidende, og Fyns Social-Demokrat,24. Dec. 1942.
aca, Fyns Social-Demokrat, 16.11.1942; Hejmdal, 23.1.1943; H.G. Olrik: "H.C. Andersen paa en ny Maade", Nationaltidende, 15.11.1942; Helga Stemann: "H.C. Andersen var ikke en latterlig Fremtoning!" Gammel Kammerherreinde angriber Jensenius' Tegninger. Aftenbladet, 20. Nov. 1942; "Kedeligt, at den fine gamle dame synes jeg er falbet, siger Jensenius", Ekstrabladet, 17.1.1949 og Sorø Amtstidende, 18.1.1949; "H.C. Andersens kæreste Emne var ham selv. Bibliotekar Dr. Topsøe-Jensen har i tre Uger gjort Studier i Odense til sit store Værk om H.C. Andersen som Selvbiograf." Fyns Tidende, 19.juli 1942. BFN 1267. - Anm.: Hans Brix, Berlingske Tidende 4. nov.; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 30.12.1942; Sven Gundel, Jyllands-Posten 9. feb. 1943; Henning Henningsen, Flensborg Avis, Bogense Avis,14.3.1943 og Svendborg Avis, 17.-19. feb. 1943; Hans Henriksen, Aarhus Amtstidende, 12.5.1943; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 23. nov.; Svend Larsen, Fyns Tidende, 26.11.1942; Kai Berg Madsen, B.T. 14. dec.1942; Husum Avis,Nationaltidende 15. nov.; Paul V. Rubow, Politiken 6. nov.; Sv. Sørensen, Aalborg Amtstidende 31. jan. 1943; Ejnar Thomsen, Fyens Stiftstidende 12. nov. - Påny udgivet - uden forord, tegninger og noter - af H. Topsøe-Jensen 1959 (Hans Reitzel, København); 122 pp. - 2. opl., 1962; 131 pp.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/375, original-ill.: A-1124)

« Foregående 5 nr. 1062 - 1066, årene 1941 - 1942 Næste 5 » top Top