Anmeldelse af Nye Eventyr. Frste Bind. Anden Samling (1845)

Reviewed in

Berlingske Tidende.

Reviewer

unknown

Published

23/12/1844.

Reviewed works

Nye Eventyr. Frste Bind. Anden Samling. 1845., Billedbog uden Billeder. Anden forgede Udgave

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Nye Eventyr. Første Bind. Anden Samling. 1845 (published 21 December 1844) was reviewed anonymously in the Danish newspaper Berlingske Tidende 23 December 1844. The review also covers Billedbog uden Billeder. Anden forøgede Udgave (dated 1845, but published 21 December 1844)

Til de forskjellige literaire Nyheder, som denne Juul har bragt Barnet, have vi endnu at tilfie een, der vil blive modtagen med megen Glde, nemlig: Nye Eventyr af H. C. Andersen, anden Samling; Grantret og Sneedronningen. Andersens Eventyr have bde her og i Udlandet vundet en saadan Anerkjendelse, at det vilde vre overfldigt at sige synderligt til deres Roes. Begge disse Eventyr besidde de vriges smukke Egenskaber, barnlig Naivitet og Lune. Intet af de foregaaende er imidlertid saa vidtlftigt som Sneedronningen; det er deelt i syv Historier og skildrer paa en poetisk smuk Maade det Godes Seier over det Onde. Gjennem det Hele har Phantasien virket sine brogede og livfulde Billeder; skulde vi imidlertid bebreide Digteren Noget, skulde det vre det, at Phantasien stundom har faaaet vel megen Frihed, saaledes som ved de forskjellige Smaahistorier, som Blomsterne fortlle og her i det Hele taget maaske ere mindre forstaaelige for Brn. Der er imidlertid i Eventyret saameget Smukt, at Tanken om saadanne Enkeltheder snart fortrnges. Digteren har forstaaet at tale til Brn, og de ville glde sig ved disse hans sidste Eventyr. (Reitzels Forlag.)

Af denne Digters "Billedbog uden Billeder" er der endvidere udkommet en ny Udgave, noget forget. Den Interesse, disse Billeder have vakt her i Landet, og den Erkjendelse, de have fundet i Udlandet, hvilket de forskjellige Oversttelser deraf godtgjr, ere tilstrkkelige til ogsaa at tale for denne forgede nye Udgave. (Reitzels Forlag.)