Anmeldelse af Tre Digtninger (1838)

Reviewed in

Fyens Stiftstidende.

Reviewer

unknown

Published

28/5/1838.

Reviewed works

Tre Digtninger

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Tre Digtninger (1838) was reviewed in the Danish newspaper Fyens Stiftstidende 28 May 1838 in a small paragraph. The review is anonymous, possibly written by the owner of the newspaper, kancelliråd Søren Hempel, cf. Erling Nielsen: »Eventyrenes modtagelseskritik« in vol. 6 of H. C. Andersens Eventyr, Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, Copenhagen 1990, p. 145.

Hr. H. C. Andersen har udgivet trende Digtninger, benvnede: "Lykkens Kalosker, en rigtig Soldat og det har Zombien gjort". Aldeles ikke for at chicanere den talentfulde Digter, men blot for en Slags Aabenhjertigheds Skyld, tillader Man sig at yttre den Formening, at Forfatteren ikke har havt Frstnvnte paa, da han skrev de to sidstnvnte af Digtningerne.