Polemisk kommentar til en anmeldelse af Tre Digtninger i Tidsskrift for Litteratur og Kritik

Reviewed in

Fyens Stiftstidende.

Reviewer

Bagger, Carl

Published

22/7/1839.

Reviewed works

Tre Digtninger

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Tre Digtninger (1838) was reviewed in F.C. Petersen's new Tidsskrift for Litteratur og Kritik, second vol. 1839. The review was rather patronizing and made Carl Bagger oppose in the newspaper Fyens Stiftstidende 22 July 1839.

H.C. Andersens "Tre Digtninger" finder i samme Hefte [Tidsskrift for Litteratur og Kritik, bd. 2 1839, der umiddelbart forinden er omtalt i en anden forbindelse] en meget bister Criticus, der i en aldeles skolemesteragtig Tone behandler Digteren, som om denne ikke endnu var kommen til Skjelsaar og Alder. I denne Anledning kommer Man uvilkaarlig til at mindes det Udtryk, som Conversationslexicon der Gegenwart bruger, "at A's Digternavn er mere anerkjendt i Tydskland, end i Danmark, hans Fdreland."