Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Brn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842.

Reviewed in

Kjbenhavnsposten.

Reviewer

unknown

Published

23/12/1841.

Reviewed works

Eventyr, fortalte for Brn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842.

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Tredie Hefte. 1842. (published 20 December 1841) was reviewed anonymously in Kjøbenhavnsposten on 23 December 1841.

Digteren H. C. Andersen har iaar atter ikke ringe bidraget til det yngre Danmarks Juleglder ved Udgivelsen af et nyt Hefte af sine "Eventyr fortalte for Brn". Det indeholder "Ole Lukie, Rosen-Alfen, "Svinedrengen" og "Boghveden" af hvilke den frste igjen bestaaer af en Epicus af syv samme eventyrlige Drmmebillder, som den bekjendte Ole Lukie hver Nat i en Uge fortalte en artig lille Dreng. Dette og "Svinedrengen" ere de mest naive af disse fire yndige Smaa-Eventyr; "Rosen-Alfen" er fortalt efter en gammel italiensk Novelle, og "Boghveden" er en Fabel i en meget smuk Form. At Andersens naive Eventyr ogsaa ere tiltrkkende for Andre end Smaabrn, er altfor bekjendt, til at det behver at gjentages; hans Overfrelse og smukke Udstyr i andre Sprog vidner tilstrkkeligt om deres anerkjendte poetiske Vrd, hvorvel der dog ndvendigviis maa gaae meget tabt af den oprindelige Naivitet og de skjelmske Vendinger og Udtryk, som de have i deres danske Originalsprog. Dette nye Hefte, der udgir det 3die af den nye Samling, faaes ligesom de foregaaende, hos Forlggeren, Universitetsboghandler Reitzel. Prisen er 24 s.