Anmeldelse af Eventyr, fortalte for Brn. Ny Samling. Frste Hefte

Reviewed in

Berlingske Tidende.

Reviewer

unknown

Published

1/11/1838.

Reviewed works

Eventyr, fortalte for Brn. Ny Samling. Frste Hefte. 1838.

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling. Første Hefte (1838) was reviewed anonymously on 1 November 1838 in the Danish newspaper Berlingske Tidende. It was the newspaper's first review of Hans Christian Andersen's tales.

Af literaire Nyheder have vi omtalt Heibergs "Perseus"; vi ville videre gjre opmrksomme paa et andet literairt Product, som nrmest er bestemt for en ganske anden Art af Lsere end hiint Tidsskrift, vi mene "Eventyr fortalte for Brn" af H. C. Andersen. Ny Samling. Frste Hefte. C. A. Reitzels Forlag. (Priis 21 s.I. Der var en Tid, da man meente, at det kun var Tydskerne, der kunde skrive for Brn, og at vi Danske i denne Hensende maatte lade os nie med Oversttelser. Men den Opmrksomhed, man isr i den senere Tid skjnker Brneopdragelsen, og hvorpaa de heldbringende Asyler give et saa skjnt Exempel, har og vil sikkert fremdeles virke til, at ogsaa danske Forfattere forsge sig i denne Retning. Til disses Tal hrer Hr. H. C. Andersen, og hans tidligere udgivne Eventyr, ligesom den nuvrende Samling, der indeholder tre Smaafortllinger (Gaaseurten, den standhaftige Tinsoldat og de vilde Svaner), kunne ved den naive Barnlighed, der charakterisere dem, ikke andet end vkke Interesse hos Brn, ligesom Andre maa nske snart at see flere lignende Eventyr fra samme Haand.