Anmeldelse af Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berttelser fr Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Frsta Hftet.

Reviewed in

Dagligt Allehanda.

Reviewer

unknown

Published

20/12/1838.

Reviewed works

Eventyr, fortalte for Brn. Frste Samling. Frste Hefte. 1835., Eventyr, fortalte for Brn. Frste Samling. Andet Hefte. 1835.

Bibliographic (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

The review of »Lekkameraden. Vald samling af Sagor och Berättelser för Barn. Utgifven af J. W. L. Liffman. Första Häftet.« covers the two first booklets of fairytales Eventyr, fortalte for Børn. Published 20 December 1838 in Dagligt Allehanda.

De Andersenska Sagorna synas oss rja en verklig talang i denna genre, synnerligast de bda Tumme-Lisa och Lilla Idas Blommor, hvilka tyckas egenteligen berknade p sm Flickor. De andas en s ren, oskuldsfull barnafromhet, att de fven af ldre personer kunne lsas med nje. Sagan om Reskamraten svel som den om Elddonet ro bda Goss-Sagor. Den frra r rtt vacker i brjan, men snunker under fortstttningen studom til l en enfald, som nog rtt mycket nrmer sig pjoller. Bda synas emellertid pa det hela bra rtyt mycket roa de lsara, fr hvilka de egentligen ro mnade [ ...]

Sagan om Rike-Pelle och Fattig-Pelle skulle vi vilja utgallra ur ifrgavarande hfte. Den tillhr en genre, som mycket r i svang hos vr allmoge. Vl eger den i framstllningssttet ingenting egentligen klandervrdt, men dess tendens r mindre sedlig, ssom skildrande, icke redlighetens seger fver ondskan, utan den sluga elakhetens fver den dumma. Det r visserligen ej vr mening, at man i barnbcker skal predika moral, men man br tminstone noge undvika allt hvad som kan ega fven den aflgnaste skymt af motsatsen utaf det strgt sedliga. Fr fvrigt vilja vi ej hrmed hafva sagt, at boken fr denne enda Sagas skull r forkastligt. En far eller lrare, som stter den i handen p sitt barn, kan ltt supplera den moraliska tillmpning Frf. har underltit, och i allmnhet anse vi oss med skl kunna rekommendera detta lilla arbeta som en ganska passande barnlektyr.