Anmeldelse af Tre Digtninger (1838)

Anmeldt i

Fyens Stiftstidende.

Anmelder

ukendt

Udgivet

28.5.1838.

Anmeldte værker

Tre Digtninger

Bibliografisk (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Tre Digtninger (1838) blev anmeldt i Fyens Stiftstidende 28. maj 1838 i en lille notits. Notitsen er anonym, muligvis skrevet af avisens ejer, kancelliråd Søren Hempel, jvf. Erling Nielsen: Eventyrenes modtagelseskritik i bd. 6 af H. C. Andersens Eventyr, Det danske Sprog- og Litteraturselskab / C. A. Reitzels Forlag, København 1990, s. 145.

Hr. H. C. Andersen har udgivet trende Digtninger, benævnede: "Lykkens Kalosker, en rigtig Soldat og det har Zombien gjort". Aldeles ikke for at chicanere den talentfulde Digter, men blot for en Slags Aabenhjertigheds Skyld, tillader Man sig at yttre den Formening, at Forfatteren ikke har havt Førstnævnte paa, da han skrev de to sidstnævnte af Digtningerne.