Polemisk kommentar til en anmeldelse af Tre Digtninger i Tidsskrift for Litteratur og Kritik

Anmeldt i

Fyens Stiftstidende.

Anmelder

Bagger, Carl

Udgivet

22.7.1839.

Anmeldte værker

Tre Digtninger

Bibliografisk (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Tre Digtninger (1838) blev anmeldt i F.C. Petersens nystartede Tidsskrift for Litteratur og Kritik, 2. bind 1839. Anmeldelsen var temmelig nedladende og fik Carl Bagger til at reagere imod den i Fyens Stiftstidende 22. juli 1839.

H.C. Andersens "Tre Digtninger" finder i samme Hefte [Tidsskrift for Litteratur og Kritik, bd. 2 1839, der umiddelbart forinden er omtalt i en anden forbindelse] en meget bister Criticus, der i en aldeles skolemesteragtig Tone behandler Digteren, som om denne ikke endnu var kommen til Skjelsaar og Alder. I denne Anledning kommer Man uvilkaarlig til at mindes det Udtryk, som Conversationslexicon der Gegenwart bruger, "at A's Digternavn er mere anerkjendt i Tydskland, end i Danmark, hans Fædreland."