Årsdag 2003 - Snedronningen - En samling illustrationer publiceret i 2003.
2. april 2002 - polske børnetegninger - En samling illustrationer publiceret i 2002.
2. april 2006 - mosaikker fra Adelaide - En serie eventyr-illustrerende mosaikker på en Australsk skole.
200 års fødselsdag - Russiske børnetegninger - En samling eventyrillustrationer publiceret i 2005.
200 års fødselsdag - Tegninger fra Chile - En samling eventyrillustrationer publiceret i 2005.
200 års fødselsdag - børnetegninger fra Odense - En samling eventyrillustrationer publiceret i 2005.
A Poet in Time - Den anden internationale H.C. Andersen-konference
Aage Jørgensen - Et par artikler om H.C. Andersen af lektor Aage Jørgensen
Aarets tolv Maaneder - Tegnede med Blæk og Pen. En fuld tekstudgivelse.
Afhandlinger, artikler, breve o.a. - Værkregistrets liste over sagprosa og breve af H.C. Andersen.
Afsendere og modtagere - Brevbasens person-register giver overblik over breve til og fra enkeltpersoner. Her kan man overskue H.C. Andersens korrespondancer.
Afskedsvise - Afskedsvisen ved den første H.C. Andersen-konference, trykt i konferencebogen Andersen og Verden
Alle breve - Oversigt over alle breve i H.C. Andersen-brevbasen. Listen er kronologisk sorteret, men kan også sorteres efter afsender og modtager
Alle titler på to sprog - Stil to sprogs titler op ved siden af hinanden
Almanak - H.C. Andersens "korte dagbog" gennem 40 år.
Anden kritik - Usædvanlige og betydelige indslag i modtagelsen af H.C. Andersens digtning
Anden prosa - Værkregistret indeholder en del prosa som ikke kan kategoriseres i de regulære genrer.
Anden prosa - En liste af anmeldelser, hvor anden prosa af H.C. Andersen er omtalt.
Andersen og Verden - Verdens første internationale H.C. Andersen-konference
Andre sprog - Få overblik over H.C. Andersen-litteratur på en række sprog
Anmeldelse - Anmeldelse af et valgt værk
Anmeldelser - Samtidens forhold og "svar på" Andersens udgivelser.
Anmeldelser alfabetisk - En alfabetisk opstilling af anmeldelserne ud fra titel
Anmeldelser bragt i... - En alfabetisk liste med de tidsskrifter, hvor anmeldelserne er blevet publiceret.
Anmeldelser kronologisk - En kronologisk opstilling af anmeldelserne ud fra anmeldelsernes udgivelsesdato
April - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Arrangementer - En liste med H.C. Andersen-forsknings relevante arrangementer.
Artikler - Artikler om H.C. Andersen
August - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Børnetegninger fra Kaliningrad - Børnetegninger fra Kaliningrad
Bibliografier - Introduktion til bibliografierne og det omfattende bibliografiske værktøj, som denne undersektion udgør.
Bibliografisk information - Bibliografisk information om værket Aarets tolv Maaneder
Biografiske arbejder - En liste med biografiske arbejder fra H.C. Andersens hånd.
Breve - Denne digitale samling af breve fra, til og om H.C. Andersen er en kilde til viden om H.C. Andersens liv, tanker, venskaber og forbindelser til en omfattende række af mennesker i Danmark, Europa og Amerika
Breve om HCA - Breve om H.C. Andersen
Brevveksling med fam. Melchior - Niels Oxenvads indledning til H.C. Andersens brevveksling med familien Melchior
Citater - En liste af H.C. Andersen-citater med link til visning af hvert enkelt af de 24 citater.
Copyright anno 1831 - Den alvorsfulde og omfattende anmærkning om ophavsretten til at trykke og sælge almanakker anno 1831
Dansk - Dansk H.C. Andersen-litteratur
Das sterbende Kind (Schley 1827) - Ludolph Schleys overs√¶ttelse af H.C. Andersen: Det døende Barn; Das sterbende Kind
Das sterbende Kind (Werke 1853) - Tysk overs√¶ttelse af H.C. Andersen: Det døende Barn; Das sterbende Kind, til Andersen: S√§mtliche Werke, 1853
Debut - En kort tekst om Hans Christian Andersens debutudgivelse
December - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Den første Aften - Et eventyr eller en prosaskitse der skulle have indledt Billedbog uden Billeder (1839), men blev bortcensureret
Den gyldne trekant - Tysk litteratur om og af H.C. Andersen 1831-50. Af Ivy York Möller-Christensen
Den lille Havfrue - En publikation med affotograferet originalmanuskript
Der Mulatte РMulatten - Dramaet Mulatten, 1840, gengivet i facsimile fra den tyske udgave af samlede værker, Sämtliche Werke, bd. 7, 1853
Derwischernes Dands / Danco de la derviŝoj - Et kapitel fra rejsebogen En Digters Bazar (1842) – p√• Esperanto
Det døende Barn - Det døende Barn p√• det originale dansk samt fransk og tysk
Digte - Anmeldelser af digte, digtkredse og digtsamlinger
Digte - H.C. Andersen udgav ganske mange digte, som der introduceres til her.
Digte - Online digte.
Digte - Listen med H.C. Andersens digte
Digterens danske Værker 1822-1875 - Birger Frank Nielsens bibliografi H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875
Digtkredse - Nogle af Andersens digte er udkommet som dele af digtkredse
Digtsamlinger - En liste med Andersens digtsamlinger.
Drømme - Introduktion til siderne om Andersens drømmeunivers og grundlaget for udvælgelsen af dem, vi har publiceret.
Drama - Anmeldelser af teater-udgivelser og andre dramatiske værker
Drama - Listen med teaterstykker og anden dramatisk digtning.
Emneregister - Tidstavlens emneregister - Find indlæg i tidstavlen ud fra emneoversigten.
Engelsk - Den engelsksprogede H.C. Andersen-litteratur
Enkelte breve - Læs enkelte breve
Enkelttryk - Listen med enkelttryk, der indeholder værker af H.C. Andersen
Et Børne-Eventyr - Et eventyr fra rejsebogen Skyggebilleder (1831)
Et Besøg i Portugal 1866 - Uddrag af rejsebogen Et Besøg i Portugal 1866, 1868 – fortrinsvis digtene.
Eventyr - Introduktion til H.C. Andersens omfattende eventyrdigtning og til kronologien i udgivelsen af den.
Eventyr - Værkregistrets liste af eventyr.
Eventyr på engelsk - Eventyr på engelsk - The Complete Andersen
Eventyranmeldelser - Anmeldelser af værker med genrerne "eventyr" eller "eventyrsamling"
Eventyrsamlinger - Listen af eventyrsamlinger.
Fødested - Lidt om H.C. Andersens fødested
Familie - Om digterens nærmeste familie
Februar - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Forfattere - Alfabetisk oversigt over forfatterne/forskerne bag indlæggene på de internationale H. C. Andersen-konferencer
Forkortelser - Forkortelser i bibliografien om tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Forkortelser - Forkortelser i Digterens danske Værker 1822-1875
Forkortelser - Forkortelser i H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
Forkortelser - Forkortelser i H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
Forkortelser - Forkortelser brugt i alle bibliografierne
Forord - Forord til konferencebogen A Poet in Time
Forord - Forord til konferencebogen Andersen og Verden
Forskning - Bibliografier, samtidens anmeldelser af H.C. Andersen og indlæg fra de internationale H. C. Andersen-konferencer. En sektion med ressourcer, som vi forestiller os primært har interesse for forskere. Alle er dog velkomne :-).
Generel og biografisk omtale - Oversigt over generel og biografisk omtale af H.C. Andersen i bibliografien om tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Genre - Spørgsm√•let om genre i H.C. Andersens eventyr og historier
H.C. Andersen og Theo van Hoytema - Aage Jørgensen: "H.C. Andersen og Theo van Hoytema"
H.C. Andersen-Centrets optegnelser - Forskerne på H.C. Andersen Centret har jævnligt behov for at lave bibliografiske tilføjelser eller rettelser til de eksisterende bibliografier. Disse er oplistet/anført i denne bibliografi.
H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1968-1994
H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006 - Aage Jørgensens bibliografi H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp til søgemaskinen til indlæggene fra de internationale H.C. Andersen-konferencer
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp til søgemaskinen til motiver og tekststeder i H.C. Andersens eventyr og historier
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp og tips til søgemaskinen til The Complete Andersen
Hjælp til søgemaskinen - Hjælp og tips til brug af søgemaskinen til samtidens anmeldelser af H.C. Andersen
Hjælp til søgemaskinen - Vejledning og tips til trunkering med mere ved søgning i H.C. Andersen-bibliografierne, en omfattende oversigt over litteratur om og af H.C. Andersen.
Hjælp til søgning - Vejledning og uddybende tips til trunkering med mere.
Hjælp til søgning - Vejledning og uddybende tips til trunkering med mere ved søgning i dagbogscitater om H.C. Andersens drømme.
Hjælp til søgning - Vejledning og uddybende tips til trunkering med mere ved søgning i tidstavlen over H.C. Andersens liv.
Ikke tidligere trykte breve - Breve, der ikke har været tilgængelige som andet end håndskrift uden for denne digitale brevsamling
Illustrationsgalleri - Galleri med illustrationer til primært Andersens eventyr
Indhold - Indholdsfortegnelse til konferencebogen A Poet in Time
Indhold - Indholdsfortegnelse til konferencebogen Andersen og Verden
Indlæg - oversigt - Alfabetisk oversigt over indlæg på de internationale H. C. Andersen-konferencer
Information om oversættelserne - Information om udgivelserne, oversættelserne kommer fra, hvem der har oversat m.m.. Om kilderne og udgivelserne bag de bragte titler.
Introduktion til forfatterskabet - En introduktion til H.C. Andersens forfatterskab
Januar - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Johan de Mylius - Johan de Mylius' professor-tiltrædelsesforelæsning 3. december 2008
Jul med H.C. Andersen - Lidt julepynt og julehistorier med Andersen-tilknytning
Juli - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Juni - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Keiserens nye Klæder - En publikation med affotograferet originalmanuskript
Kjøbenhavnsposten 12/10 1829. Faksimile - Affotografering af Kjøbenhavnsposten 12/10 1829, s. 661
Kjøbenhavnsposten 25/9 1827. Faksimile - Affotografering af Kjøbenhavnsposten 25/9 1827, s. 309
Konferencer - En lang række H. C. Andersen-forskeres artikler og rapporter fra de internationale H.C. Andersen-konferencer.
Kongesøn? - Vello Helks kritik af kongesønsteorierne
Kort biografi - En kort biografisk introduktion til Hans Christian Andersens liv.
L'enfant Mourant - Xavier Marmiers overs√¶ttelse af Det døende Barn; L'enfant mourant, 1837
Læs - Læs i bibliografien om tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Læs - Læs i Digterens danske Værker 1822-1875
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
Læs - Læs i H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Læs - Læs i H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006
Læs indlæg - Læs indlæg fra de internationale H.C. Andersen-konferencer
Liv - H.C. Andersens liv: kort biografi og en stor søgbar tidstavle
Mæcener - Andersen havde en del økonomiske støtter i samtiden. Læs om Frederik Høegh-Guldberg, Jonas Collin m.fl.
Mai - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Manuskriptet - Affotograferet originalmanuskript af Den lille Havfrue.
Manuskriptet - Affotograferet originalmanuskript af Keiserens nye Klæder.
Manuskriptet - Affotograferet originalmanuskript af Phantasie ved Vesterhavet.
Marts - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Mayken Gonz√°lez Backlund illustrationer - Den fynske billedkunstner, Mayken Gonz√°lez Backlund, har skabt en serie illustrationer til udvalgte eventyr af H.C. Andersen.
Merak tokolersok - Mission√¶r Knud Kjers grønlandske overs√¶ttelse af Det døende Barn; Merak tokolersok, 1829
Motiver - Motiver i H.C. Andersens eventyr og historier
Motiver – oversigt - Oversigt over udvalgte motiver i enkelte H.C. Andersens eventyr og historier
Motiver i tekster - Oversigt over udvalgte motiver i H.C. Andersens eventyr og historier
November - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
October - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Om et citat - Citerede eksempler på udvalgte motiver
Om registret - Lidt om forskningen og strukturen bag værkregistret.
Om udgivelsen - The Complete Andersen - Om udgivelsen
Oskar Klever akvareller - 2. april 2004 - Oskar Klevers akvareller er udsøgte Andersen illustrationer.
Partner H.C. Andersens Hus - Samarbejdspartneren H.C. Andersens Hus ved Odense Bys Museer
Phantasie ved Vesterhavet - er ligesom Aarets tolv Maaneder en fuld tekstudgivelse, her har vi blot det affotograferede originalmanuskript med.
Posthume udgivelser - En liste med H.C. Andersen-værker udgivet efter hans død 4. august 1875
Q&A - Blandede spørgsm√•l og svar om HCA
Register - Det komplette register over værkerne, inddelt i værktyper eller - om man vil - genrer.
Rejsebøger - Om digterens rejsebøger, som reflekterer en meget berejst digter.
Rejseskildringer - En liste med Andersens rejseskildringer.
Religiøse motiver - Om religiøse motiver i H.C. Andersens eventyr
Resumeer - Resumeer af indlæg på de internationale H. C. Andersen-konferencer
Romaner - En liste af anmeldelser, hvor romanerne er omtalt.
Romaner - Andersen skrev et par romaner, begyndende med Improvisatoren i 1835. Introduktionen her går også lidt ind på kronologi og livsforløbsrelationer
Romaner - Listen af romaner.
Rundt om Andersen - H.C. Andersens drømme, citater, quiz, illustrationer, FAQ, 2005. Sektionen her samler en stor mængde oplysninger om, af og med nær tilknytning til H.C. Andersen som person, digter m.v.
Søg - Søg i tysk H.C. Andersen-litteratur 1831-1850
Søg - Søg i Digterens danske Værker 1822-1875
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1995-1998
Søg - Søg i H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Søg - Søg i H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006
Søg - En lokal søgemaskine til drømmene.
Søg - Søgning i tidstavlen – en søgemaskine til H.C. Andersens liv i tidstavlen
Søg - Søg i Samtidens anmeldelser af H.C. Andersen
Søg - Søgning i almanakkerne
Søg - En sektions-søgemaskine for bibliografisektionen
Søg efter citater - En lokal søgemaskine til citaterne.
Søg efter eventyr - Søgning i Jean Hersholt: The Complete Andersen
Søg i brevbasen - Søg i brevene fra, til og om H.C. Andersen
Søg i indlæggene - Fritekst-søgning i indlæggene fra de internationale H. C. Andersen-konferencer
Søg i motiver og citater - Fritekst-søgning i registrerede motiver og tekststeder i H.C. Andersens eventyr og historier
Søg med Google - Googles søgemaskine til registret over H.C. Andersens værker.
Søg titler til oversættelse - Mulighed for at søge i forskellige sprog og få oversættelsen i forskellige sprog
Samlede og blandede skrifter - En liste af samle-udgivelser.
Satire og humor - En liste med humoristisk/satitiriske udgivelser.
Seksualitet? - En forskningshistorie om diskussionen af digterens køn
Selvbiografier - En kort gennemgang af de i alt 3 selvbiografier.
Selvbiografier - Hans Christian Andersens selvbiografier.
September - Denne måned i værket Aarets tolv Maaneder
Skolegang - En kort gennemgang af H.C. Andersens skolegang
Spørgsmål og svar om H.C. Andersen - Vores "FAQ", dvs de oftest stillede spørgsmål om H.C. Andersen.
Svinene - Et eventyr fra rejsebogen I Sverrig (1851)
Teater - Introduktion til de dramatiske værker, en 30 stykker.
Tekster - Tekster med registrerede motiver
Tidstavle - En kronologisk tidstavle over H.C. Andersens liv
Tilegnelse - Dedikationen af Aarets tolv Maaneder
Titelblad - Gengivelse af titelbladet fra A Poet in Time, bogen fra den anden internationale H.C. Andersen-konference
Titelblad - Gengivelse af titelbladet fra Andersen og Verden, bogen fra verdens første H.C. Andersen-konference
Titelblad - Titelblad til Digterens danske Værker 1822-1875
Titelblad - Titelblad til H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968
Titelblad - Titelblad til H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994
Titelblade - Almanakkens forside fra 1833 og 1838, i tekst og billede
Titler oversat - Titlerne på alle H.C. Andersens eventyr og historier er her oversat til en række sprog. Oversættelsen af eventyrtitler med mere er interessant, til tider morsom. Sektionen er "a dream come true" for os på Centret.
Transskription - Håndskriften overført til trykt tekst.
Tysk - Den tysksprogede H.C. Andersen-litteratur
Vælg titler med EK (eventyrkode) - rettet mod brugere, der kender eventyrenes "eventyrkode". Også "a dream come true" for os Andersen-nørder.
Vælg titler med VID (værknummer) - rettet mod brugere, der kender eventyrenes værknummer (fra værkregistret).
Værk - Tekster og manuskripter af H.C. Andersen. Sektionen om H.C. Andersens værker
Værker år for år - Lister med H.C. Andersen-nyudgivelser i alle genrer år for år
Værker alfabetisk - En alfabetisk liste af alle anmeldte værker
Værkinformation - Viser information om et værk, man har valgt i registrets lister.
Verdens smukkeste Andersen? - Aage Jørgensen: "Verdens smukkeste Andersen?"
Vis - Hvert enkelt år i tidstavlen opstillet i oversigtsform. Fra "1805 - Fødsel og baggrund" til "1875 - H.C. Andersens død"
Vis alle 96 drømme - Drømmene opstillet efter hinanden, med kilde og annotering.
Vis digte - En side med digte.

Hvis der er noget du mangler på siden eller blot ikke kan finde, er du velkommen til at kontakte webmaster, så skal vi gerne forsøge at hjælpe.
Vores Spørgsmål og svar side kan dog muligvis hjælpe, og centrets linksamling viser også videre til store mængder værdifuld H.C. Andersen viden.