Johan de Mylius

Pr. 1. januar 2011 har professor, dr.phil. Johan de Mylius officielt haft 40-års jubilæum som ansat ved Syddansk Universitet, Odense (tidligere: Odense Universitet).

Johan de Mylius blev d. 1. august 1970 straks efter at have afsluttet embedseksamen fra Københavns Universitet i dansk og tysk som 25-årig ansat ved det daværende Odense Universitetscenter (senere: Odense Universitet, nu: SDU) i en fast stilling som amanuensis, som det hed dengang, fra 1974 med stillingsbetegnelsen lektor, 1989 udnævnt til docent og fra 2008 professor. Siden 1988 leder af H.C. Andersen-Centeret, som han selv var med til at oprette.

Datoen for jubilæet er officielt blevet udskudt til 5 måneder efter d. 1. august, da Johan de Mylius undervejs har haft orlovsperioder af tilsvarende længde, bl.a. i forbindelse med midlertidig varetagelse af professoratet i dansk litteratur ved universitetet i Kiel 1985/86.

Sammen med en række andre jubilarer fra SDU fik Johan de Mylius jubilæet markeret ved en lille sammenkomst hos universitetets rektor d. 20. januar 2011.