Bogryggen af Niels Oxenvad (udg.): H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior bd. 1

Bog: Niels Oxenvad: H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior, Forlaget Odense Bys Museer 2007, 3 bind, ialt 1206 sider, kr. 538.

Niels Oxenvad

Niels Oxenvad

Niels Oxenvad (f. 1928) har i mangfoldige r vret tilknyttet Odense Bys Museer, i perioden 1964-89 som museernes direktr og fra 1989 til pensioneringen 1997 som leder af H. C. Andersen og Carl Nielsen Museerne. De seneste r har han vret tilknyttet Syddansk Universitets H. C. Andersen-Center som gsteforsker. Derfor nsker han her at rette en speciel tak til lederen af H. C. Andersen-Centret, dr.phil. Johan de Mylius, som venligt har givet husly under arbejdet med brevene.

Blandt hans litterre arbejder skal fremhves billedbiografien "H. C. Andersen. Et liv i billeder" (1995). Det har i forlngelse heraf vret naturligt at ledsage de mange breve mellem H. C. Andersen og familien Melchior med flere billeder end ved tidligere udgivelser af Andersen-brevvekslinger.

H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior I-III

Forsiden af H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior bd. 1

Bagsidetekst ved Niels Oxenvad:

Med udgivelsen af "H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior" har det vret formlet at rde bod p de mangler, som Elith Reumerts bog fra 1924 om "H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem" er behftet med – dersom man da betragter denne som en brevudgivelse. De breve, som er affdt af H. C. Andersens inderlige venskab med den jdiske familie Melchior, fortjener at blive udgivet i deres helhed, alle brevene og brevene uforkortet.

Yderligere beskrivelse af indholdet

Brevvekslingen udgives af Forlaget Odense Bys Museer og udkommer 31. august 2007. Prisen er kr. 538,- og den kan kbes i museumsbutikken. Den indeholder indledning, kommentar og registre ved Niels Oxenvad. Vrket er i tre bind, hvoraf bd. I og II, der til sammen udgr 795 sider, indeholder brevene og tredje bind p 411 sider kommentarer og registre.

Indledning i bd. I s. 11-56, breve i bd. I s. 60-396 og bd. II (der viderefrer pagineringen) s. 397-795 og kommentar i tredje bind s. 11-289. Kommentarbindet indeholder desuden en fortegnelse over savnede breve s. 292-296, personregister s. 298-373, vrkregister s. 376-389 (oversttelser, illustrationer, andre forfatteres vrker, billedkunst og musik), illustrationsfortegnelse s. 392-395, forkortelsesliste s. 398, kilder og anvendt litteratur s. 399-403 og endelig slgtsoversigter over familierne Melchior og Henriques s. 406-411.

Forord

Med udgivelsen af "H. C. Andersens brevveksling med familien Melchior" har det vret formlet at rde bod p de mangler, som Elith Reumerts bog fra 1924 om "H. C. Andersen og det Melchiorske Hjem" er behftet med – dersom man da betragter denne som en brevudgivelse. De breve, som er affdt af H. C. Andersens inderlige venskab med den jdiske familie Melchior, fortjener at blive udgivet i deres helhed, alle brevene og brevene uforkortet.

Vilkrene for at fremlgge en sdan brevudgivelse er mrkbart anderledes hr i begyndelsen af det 21. rhundrede end de var for ca. 80 r siden, da Elith Reumert udsendte sin bog. Den fuldstndige udgivelse af H. C. Andersens dagbger har ganske vist gjort det meget lettere at flge Andersen "fra dag til dag" – i srlig grad i det livsafsnit, som dkkes af hans venskab og korrespondance med Melchiorerne. Men selve kildematerialet til denne udgivelse – brevene – er i ikke ringe omfang blevet spredt p flere hnder end de var i 1920'erne. Udgiveren har ikke sparet sig nogen mje med at finde frem til flest mulige breve, men som den lange fortegnelse over savnede breve viser, er det kun delvis lykkedes. Mange breve m ganske enkelt vre get til, andre kan befinde sig p steder og hos ejere, som det ikke er lykkedes udgiveren at finde frem til.

Udgiveren vil gerne takke alle dem, som har hjulpet til med at efterspore brevene. "Ingen nvnt, ingen glemt" hedder det, men en helt speciel tak gr til de private brevejere, som har givet mig adgang til deres skatte. Takkes skal ogs de institutioner som i tidens lb har fet overdraget Melchior-breve i deres varetgt og har givet mig adgang til dem.

Udgivelsesarbejdet er p st og vis blevet gennemfrt som et nmandsprojekt, men i den indledende fase fik udgiveren god hjlp til den frste dechifrering og afskrivning af brevene af cand.jur. Gitte Bak, cand.mag.erne Jrgen Larsen og Charlotte Wien, som dengang var lst tilknyttet H.C. Andersens Hus og som skal takkes meget for deres indsats. Museumsassistent og korrespondent Solveig Brunholm, tilknyttet svel H.C. Andersens Hus/Odense Bys Museer som H.C. Andersen-centret/SDU Odense, skal takkes for megen behjertet hjlp undervejs i arbejdet, ikke mindst for tlmodig bistand med at indvie og vejlede udgiveren i it-systemets muligheder og arbejdsgange. Sligt var indtil for f r siden et lukket land for ham. Endelig vil jeg gerne takke fhv. landsarkivar, dr.phil. Anne Riising for en kyndig og omhyggeligt gennemfrt korrekturlsning, og museumsinspektr Ane Grum-Schwensen for god hjlp ved illustrationernes fremskaffelse.

Andetsteds er anfrt de fonde, som har ydet sttte til trykning af brevudgivelsen. Uden deres sttte vil udgivelsen ikke have set dagens lys.

Sluttelig skal min tidligere arbejdsplads, Odense Bys Museer, takkes, fordi man venligt har villet optage brevudgivelsen i museernes skriftserie, Fynske Studier.

Niels Oxenvad
Odense, 30. november 2006