H.C. Andersen-Centret er et center for forskning og undervisning, formidling og information omkring H.C. Andersen og emner relateret til hans forfatterskab.

H.C. Andersen-Centret arbejder lokalt, nationalt og internationalt:

Gæsteforskere og gæstestuderende:

Centret har til stadighed studerende, som under de europæiske udvekslingsaftaler (Sokrates) kommer til Syddansk Universitet og under deres ophold her ønsker at følge et kursus i H.C. Andersen som led i deres uddannelse.

Derudover har Centret tilknyttet en eller flere udenlandske gæsteforskere, som alene søger til Centret for at arbejde med H.C. Andersen og søge vejledning her. Disse gæsteforskere opholder sig ved Centret fra 14 dage til 1 år, de fleste 1 semester. En bred kreds af nationaliteter har i tidens løb været repræsenteret her.

Også studerende fra mange lande har i tidens løb opholdt sig 1-2 semestre ved Centret, enkelte endda længere. Disse studerende kommer med vidt forskellige forudsætninger, nogle på specialeniveau, nogle på begynderniveau, nogle med gode danskkundskaber, nogle kun med et elementært engelsk ud over deres modersmål.

Stipendier:

Både gæsteforskere og gæstestuderende fra udlandet kan i begrænset omfang opnå økonomisk støtte fra midler, som Odense Kommune stiller til rådighed for Centret. De sparsomme midler til dette formål uddeles gennem centerlederen.

Faciliteter:

Centret råder over en digitaliseret tekstbase (dansk og engelsk) under stadig opbygning.

Desuden har Centret samtlige originalmanuskripter af H.C. Andersen fra Det kongelige Bibliotek på mikrofilm. Vi har nogle få af disse manuskripter online.

Gennem Centret har man mulighed for at rekvirere materialer fra Museet H.C. Andersens Hus til at arbejde med på Centret. Bl.a. kan der dér trækkes på Museets bogsamling på ca. 20.000 bind, der fungerer som forskningsbibliotek for centret.